Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2014

07:09
nieładnie mieć taki ból dupy robiąc dokładnie to samo z co drugim zdjęciem:) i nie wiedząc, że na mojej zupie już od dawna go nie ma:)

July 14 2013

11:33
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasharaquss sharaquss

February 07 2013

04:21
Play fullscreen
Reposted fromcarly carly

February 02 2013

07:55
Play fullscreen
Reposted fromjethra jethra viacarly carly

January 22 2013

19:41

January 21 2013

20:29
Play fullscreen
Cat Power - Hate
Reposted fromtea-for-one tea-for-one viadobby dobby
20:26
Play fullscreen
Leszek Możdżer - Sleep safe and warm (Komeda)
Reposted fromuhuh uhuh viabarszczzuszkami barszczzuszkami
20:21
20:12
Play fullscreen
day 29 - a song from your childhood
Reposted fromgoniewicz goniewicz
20:12
Play fullscreen
day 39 - a song that makes you discover yourself
Reposted fromgoniewicz goniewicz

January 20 2013

18:25
08:59
Play fullscreen
Florence + The Machine - Dog Days Are Over (2010 Version)
Reposted fromtheolicious theolicious viadobby dobby

January 13 2013

18:38
Play fullscreen
<3
Reposted frommeeds meeds viadainty dainty

December 22 2012

07:48
Play fullscreen
nie ogarniam Jezus Maria, nie ogarniam, nie... załamanie nerwowe, dzwoń po pogotowie, załamanie nerwowe, po pogotowie dzwoń.

jest tak źle, że nie wiem czy strzelić sobie w łeb z wiatrówki którą mam w domu, powiesić się w jakieś szopce czy na pobliskim drzewie. dziękuję dobranoc.
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viairmelin irmelin

December 20 2012

20:06

December 18 2012

19:47
Play fullscreen
once bitten and twice shy 
Reposted frometa eta viablood-bank blood-bank

December 09 2012

10:10

December 03 2012

20:58
Play fullscreen
tak właśnie
Reposted fromblood-bank blood-bank

November 28 2012

17:27
3309 a7e5
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze vianaochan naochan
17:26
Reposted fromsuperfly superfly vianaochan naochan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl